Samen sterk op eigen kracht

Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Aanbod voor jongeren en volwassenen.

Aanbod voor kinderen en jongeren.

Nieuw aanbod aankondiging
Wij zoeken nieuwe collega's!

Om het groeiend aantal cliënten een passende
ondersteuning te kunnen bieden zijn we op zoek
naar bijkomende psychotherapeuten.
Klik hier voor meer info.

jongeren kinderen training psychotherapie, Home
Mutualiteit terugbetaling
Therapiesessies van Heidi kunnen door de mutualiteit terugbetaald worden. Het volstaat om een afgeprint document 'terugbetaling psychotherapie' van de website van uw ziekenfonds mee te brengen.jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Homejongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Homejongeren kinderen training psychotherapie, Home

Over ons

Praktijk Het Groeihuis is ontstaan vanuit de  goesting om met mensen, in het bijzonder met  jongeren, te werken. Om hen te inspireren, om een steuntje in de rug te zijn in een moeilijke periode en in een veeleisende maatschappij, om een wegwijzer voor hen te betekenen. Vanuit onze opleidingen en werkervaringen hebben we ook van dichtbij kunnen ervaren hoe er een steeds grotere vraag/nood is om de jongeren van nu meer te helpen op hun pad naar volwassenheid

jongeren kinderen training psychotherapie, Home

Onze aanpak

We houden van een gedifferentieerde aanpak, waarin we onze methodieken afstemmen op de noden van onze cliënten en deelnemers. We baseren ons daarvoor op diverse opleidingen,  professionele ervaringen en persoonlijke intuïtie. Daarnaast overleggen we met regelmaat om over onze aanpak te reflecteren en daar waar nodig sturen we bij. We staan steeds open voor al uw vragen en opmerkingen.

jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Home
_kleine therapieruimte
_materiaal
_grote therapieruimte1
_uitzicht
_raam
_grote therapieruimte2
_buiten1
yogaruimte
jongeren kinderen training psychotherapie, Homejongeren kinderen training psychotherapie, Home
jongeren kinderen training psychotherapie, Homejongeren kinderen training psychotherapie, Home