Aanmeldingen

Aanmeldingen kunnen door de persoon zelf gebeuren of bij minderjarigen door een van de ouders, maar ook via doorverwijzers, bijv. dokters, RCCG,… Dit kan telefonisch of via e-mail.

Wil je graag bellen voor informatie of voor een afspraak? Dat kan naar Heidi (0478/90.01.33).
Via onze contactpagina kun je een formulier invullen dat zo spoedig mogelijk zal behandeld worden. Indien je liever een email wil sturen dan kan dit naar info@hetgroeihuis.be


Intake

Dit is de verkennende fase. Bij aanvang van de therapie of coaching wordt er een intakegesprek gevoerd om samen helder te krijgen wat de hulpvraag is. Daarna wordt een therapie of coachingstraject vooropgesteld.
Wanneer er een vraag is naar therapie bij kinderen (> 6 jr) en jongeren (< 16jr)  dan gaat het intakegesprek bij voorkeur eerst alleen met de aanmeldende ouder(s)  door.
Voor de trainingen wordt gevraagd om minstens 3 dagen vooraf een aanmeldingsformulier in te vullen. Een oudergesprek vooraf is aan te raden.
Voor de workshop ‘Bosbad’ is er geen intakegesprek nodig en volstaat het om vooraf in te schrijven.

Tarieven

    • Psychotherapie: € 60/uur
    • Voor tarieven van ons overige aanbod: zie relevante webpagina’s

Indien de prijs van een sessie vanuit persoonlijke financiële situatie te hoog is, kan er gekeken worden of er ook een andere tegemoetkoming mogelijk is. Maak dit gerust bespreekbaar.


Terugbetaling mutualiteit

De therapiesessies kunnen door de mutualiteit terugbetaald worden. Het volstaat om een afgeprint document ’terugbetaling psychotherapie’ van de website van uw ziekenfonds mee te brengen.  Terugbetaling is voorlopig enkel mogelijk bij therapiesessies gegeven door Heidi Wille.


Privacy
Ons principe is dat we uw gegevens enkel gebruiken voor de interne werking van het Groeihuis. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven of -verkocht worden aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Via de webformulieren en bij intake kunt u er voor kiezen om al dan niet via email op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten in het Groeihuis. We hanteren hiervoor het ‘opt-out’ principe maar u kunt daar op elk moment voor uitschrijven via een eenvoudige email naar heidi@hetgroeihuis.be. Voor meer details, zie onze privacy verklaring.