Training sociale vaardigheden: 'Sterker staan'

sterker jongeren zelfzeker kracht, Sterker staan

Als jongere komt er heel wat op je pad. Sociale moeilijkheden kunnen zowel thuis als op school ervaren worden. De ene jongere is verlegen en vindt het moeilijk om een gesprekje aan te knopen met iemand of om iets te weigeren. Een andere jongere discussieert vaak met zijn leerkrachten of ouders en heeft het moeilijk om te luisteren. Nog een andere kan moeilijk haar grenzen aangeven aan haar vriendje. 

Een groepstraining op maat van de jongeren geeft hen de kans om samen na te denken over oplossingen en deze ook meteen bij elkaar uit te proberen. 

Voor wie?

Voor jongeren uit het secundair onderwijs.

Er wordt in leeftijdsgroepen gewerkt. De groepen worden opgesplitst in het 1ste tot het 3e middelbaar en het 4e tot het 6e middelbaar.

Er is geen voorkennis vereist. We werken in kleine groepjes van max. 8 deelnemers per leeftijdsgroep.

Doel
Deze training heeft als doel om ontbrekende sociale vaardigheden aan te leren. In 10 sessies gaan we proberen om hen tools aan te reiken die hen kunnen helpen in sociale situaties.

Methodieken
In deze training hanteren we de principes van ‘Sta Sterker’ als leidraad. Deze principes  werden door Inge Antrop en Sarah Bal ontwikkeld. Aanvullend wisselen we ook af met speelse en actieve oefeningen en wordt er o.a. ook gebruik gemaakt van:
  • rollenspelen
  • creatieve opdrachten
  • inzichtsoefeningen
  • spelvormen
  • huiswerkopdrachten
Praktisch

    Er zijn momenteel geen trainingen gepland

  • De training omvat 10 sessies van 1,5u.
  • Bij aanmelding wordt gevraagd om een intakeformulier in te vullen.
Bijdrage
De kostprijs van de training bedraagt 263 euro en omvat 10 sessies van 1,5u, incl. creatief werkmateriaal, werkboekje en water of thee tijdens de pauze.

Begeleiders
Heidi Wille en Babette Lagast