Rots en water: individuele sessies

Psychofysieke sociale vaardigheidstraining. 

coaching natuur bos, Rots en Water individueel
In ’t kort:

Rots
    ik ken mezelf en mijn weg en ik kan voor mezelf opkomen wanneer het moet
Water
  • ik kan geven en ontvangen en in verbinding gaan met anderen
Spelenderwijs leren… in een 1 op 1-begeleiding Door te bewegen en in interactie te gaan leren we onszelf beter kennen. We leren dat we invloed hebben op wat we denken en voelen en kunnen hierdoor andere keuzes leren maken. Zelfbeheersing, emotieregulatie en zelfreflectie leidt tot zelfvertrouwen.
Via de psychofysieke oefeningen kunnen we deze vaardigheden ervaren en voelen in ons lichaam. Heeft je kind een specifieke zorgnood? Neem even contact op en dan stemmen we samen af om te zien wat mogelijk is.

Voor wie: lagere schoolkinderen, jongeren en vrouwen
  • Rots en watercoach: Sandy De Jaeger, gecertificeerd Rots & Watertrainer.