Psychotherapie voor ouder-kind

PSYCHOTHERAPIE OUDER KIND ouders, Psychotherapie ouder-kind

Zit je kind even niet lekker in zijn of haar vel? Kom je er als ouder zelf even niet uit? Of weet je geen raad waarom je kind zich op een bepaalde manier gedraagt? Wil je hem of haar goed kunnen begeleiden bij wat ze allemaal meemaken? Ervaar je een storing in de relatie met je (plus-) kind? 

Ouder-kind therapie zet beide of alle partijen bij elkaar en helpt om meer duidelijkheid te krijgen in de onderliggende patronen en interacties die er bewust en onbewust gaande zijn binnen het gezin.

 

Samen wordt er gekeken om meer inzicht te krijgen in deze dynamieken en wordt ieder zijn noden en behoeften naar boven gebracht. Met inzichten van wat er allemaal meespeelt wordt er aan de slag gegaan om op een andere en vrijere manier met elkaar om te gaan, te communiceren.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind of van wat er naar boven komt in de therapie kunnen verscheidene therapie methodieken, zoals beeldend werk, speltherapie,… aan bod komen.

Als er een vraag is naar ouder-kindtherapie (> 6 jaar) dan gaat het intakegesprek bij voorkeur eerst alleen met de aanmeldende ouder(s) door. De hulpvraag wordt beluisterd, de verwachtingen uitgesproken en de wensen benoemd. Daarna wordt er samen bekeken hoe de therapie wordt aangevat. 

* Ouder-kindtherapie kan ook gaan over een plus-ouder met zijn/haar plus-kind. Of een pleegouder met zijn/haar pleegkind. Of een adoptieouder met zijn/haar adoptiekind.