Psychotherapie voor kinderen

PSYCHOTHERAPIE KINDEREN, Psychotherapie kinderen

Therapie helpt om kinderen vrijer te maken, in zijn voelen, in het contact maken met anderen, met zichzelf…. 

Heeft je kind last van slaapproblemen, komt het met grote zorgen, weet het met zijn gevoelens geen blijf, klaagt je kind over lichamelijke klachten waar de medici geen raad mee weet, is je kind angstig, kan het moeilijk overweg met een veranderende gezinssituatie, heeft je kind een verlieservaring te verwerken, stelt het (aanhoudend) brutaal gedrag thuis en/of op school…. Allemaal aanwijzingen waarbij therapie een hulp kan zijn.       

De kindertherapie richt zich spelenderwijs op de binnenwereld van het kind. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gewerkt met speltherapie, beeldend werk, oefeningen i.v.m. sociale vaardigheden, creatieve therapievormen, lichamelijke en ademhalingsoefeningen, … maar uiteraard ook via gesprekken.

Als er een vraag is naar therapie bij kinderen (> 6 jaar) dan gaat het intakegesprek bij voorkeur eerst alleen met de aanmeldende ouder(s) door. De hulpvraag wordt beluisterd, de verwachtingen uitgesproken en de wensen benoemd. Daarna wordt er samen bekeken hoe er verder wordt gegaan en wordt er met het kind individueel aan de slag gegaan. Daar waar wenselijk is, vindt er tijdens het therapietraject ook een oudergesprek(ken) plaats. Afhankelijk van traject kan dit met of zonder aanwezigheid van het kind zijn. Dit kan zowel op vraag van de therapeut, het kind of de ouders zijn. Indien nodig kan er overleg gepland worden met de huisarts. Dit gebeurt steeds in overleg.