Psychotherapie voor jongeren

psychotherapie jongeren, Psychotherapie jongeren

Men zegt vaak ‘de jeugd van tegenwoordig’ en dan volgt er een minder fraaie aanvulling. Waar volwassenen echter soms te weinig bij stil staan is dat de jeugd van nu het best ook lastig kan hebben met het jong zijn, met het aangaan van vriendschappen, met onbestemde gevoelens of complexe gezinssituaties, met de zoektocht naar hun eigen identiteit, met de druk van buitenaf,… 

Therapie kan een vangnet zijn, een uitgereikte hand om samen even het hobbelende pad te onderzoeken, te betreden en er uiteindelijk sterker uit te komen.   

Het Groeihuis gebruikt kennis, inzichten en interventies uit verschillende psychologische modellen om de jongere te helpen zijn/haar problemen weer de baas te kunnen en zijn/haar kracht weer te ontdekken. Indien wenselijk voor het therapietraject kan één of beide ouders worden ingezet in de therapie. Indien nodig kan er overleg gepland worden met de huisarts. Dit gebeurt steeds in overleg.

In Het Groeihuis nemen we geen intelligentie- of algemene ontwikkelingstesten af. We benaderen de jongere vanuit zijn specifieke zijn, eigenheid en systeem waarin het opgroeit.