Familieopstelligen in groep

coaching natuur bos, Familieopstellingen – Groep

Je komt met een specifieke vraag/thema die jou raakt of waarmee je worstelt.
De methodiek van familieopstellingen helpt jou inzicht te geven in onderliggende (onbewuste) dynamieken, die veelal vanuit jouw gezin van oorsprong zijn ontstaan.
Deze dynamieken hebben nog steeds een impact op jouw huidige leven. De focus van familie opstellingen ligt niet zo zeer op jou als vraagsteller, maar vooral op het hele familiesysteem waar jij deel van uit maakt.

De methode geeft helderheid en inzicht in jouw familiesysteem en reikt mogelijkheden aan om beweging te krijgen in vastgelopen situaties, dynamieken, patronen…. zodat jij je vrijer gaat voelen in relaties, je verlost geraakt van onnodige ballast, je leven meer in balans komt en keuzemogelijkheden je ervaart in plaats van automatische dwangmatige handelingen en gedachten.

Wens je liever een individuele familieopstelling  te volgen in plaats van in groep, zie Individuele Familieopstellingen

De inzichten vanuit een familieopstelling kunnen weken tot maanden doorwerken, waarbij de verandering effectief voelbaar is in je huidige leven.

Data: data voorjaar 2024 volgen nnog

Prijs: vraagsteller €65 – representant €25

Begeleiding: Heidi Wille