Coaching jongeren

1-op-1 coaching van jongeren van 14 tot 23 jaar

coaching natuur bos, Coaching jongeren

Jongerencoach Janne Hoste.

Je kan bij mij terecht wanneer je zelf als jongere of wanneer je in je nabije omgeving iemand kent die moeilijkheden ondervindt met zichzelf en in onze maatschappij.
Zou je zelf deugd hebben om bepaalde zaken samen met een coach/buddy te ontdekken, erover te praten, een luisterend oor te vinden,… Of ken je iemand die hier nood aan heeft?

Samen met de jongere ga ik op zoek naar zaken die hen bezighoudt. Welke drempels ondervindt de jongere die ervoor zorgen dat hij of zij even niet helemaal mee kan met het dagdagelijkse leven? Wat zorgt ervoor dat er op dit moment zaken spelen zoals spijbelgedrag, verslavingsgevoeligheid, … Ook kan er een angst zijn naar zelfstandigheid, naar volwassenheid. Wat betekent dit allemaal? Op maat ga ik aan de slag en bewandelen we samen een traject dat zinvol en helpend is in de zoektocht om bepaalde drempels te verlagen. Hierbij ga ik niet uitsluitend face-to-face werken: we zoeken een manier die voor de jongere het meest comfortabel voelt. Voor mij is het belangrijk dat we op het tempo van de jongere werken. Wat zij aangeven en waar zij en hun omgeving zich zorgen over maken.

Thema’s die tijdens mijn coaching aan bod kunnen komen zijn:
SCHOOLMOEHEID
Wat als je geen energie over hebt om naar school te gaan? Wat als je moeite hebt om op te staan, jou in te zetten voor school? Of wat als je dit ziet gebeuren bij jouw eigen kind? Wat zit hier achter en welke gevolgen kan dit hebben? Verschillende factoren kunnen schoolmoeheid verklaren. Thuissituaties die het lastig maken om iedere dag op te staan of te studeren, pesterijen op school, gebrek aan intrinsieke/excentrieke motivatie, zich niet goed in zijn vel voelen,… Daarnaast kan dit leiden tot fysieke klachten en spijbelgedrag. Samen met de jongere gaan we aan slag rond dit thema. Wat heeft de jongere op dit moment nodig om zich beter in zijn vel te voelen? Wat heeft de jongere nodig om stap voor stap drempels in hun leefwereld te verlagen en op die manier terug richting school te werken.
coaching natuur bos, Coaching jongeren
VERSLAVINGEN
Jongeren hebben een specifieke kwetsbaarheid voor verslavingen. Denk hierbij aan alcohol- en druggebruik, gamen, gokken, … Verschillende factoren die spelen in de leefwereld van de jongere kunnen er voor zorgen dat hij extra gevoelig is voor deze problematiek. Tijdens een coachingstraject brengen we op een transparante manier de leefwereld van de jongere in kaart brengen en bekijken we welke zaken deze extra gevoeligheid verklaren. Op het tempo van de jongere kunnen we de situatie bespreken, aanpakken en indien nodig doorverwijzen.
coaching natuur bos, Coaching jongeren
WAT NA 18+
Eindelijk volwassen, wat nu? Heel wat jongeren voelen zich angstig rond het thema zelfstandigheid. Sommige jongeren voelen zich volledig klaar om thema’s naar volwassenheid aan te pakken, maar weten alleen niet hoe. In een coachingstraject kunnen we samen bekijken waar de jongere zich onzeker over voelt of waar hij hulp bij nodig heeft. Welke drempels ondervindt de jongere hierin en hoe kunnen we deze samen aanpakken. Thema’s rond alleen wonen, verder studeren, administratie, hulpverlening voor volwassenen,… kunnen hier aan bod komen.
coaching natuur bos, Coaching jongeren
SOCIALE MEDIA
Jongeren brengen veel tijd door op sociale media, wat gepaard gaat met veel kansen maar ook met gevaren. De media hebben een invloed op hun welzijn en ontwikkeling, met als gevolg dat het een thema is dat hen dagelijks bezig houdt. Maak jij je soms zorgen over je eigen schermtijd of dingen die op jouw tijdlijn verschijnen? Of ken je iemand in je nabije omgeving waar je jou zorgen over maakt? Sociale media en kopzorgen gaan vaak hand in hand en het is belangrijk om hier open over te communiceren. Tijdens de jongerencoaching kunnen we hier samen mee aan de slag. Thema’s die je bezig houden, waar je jezelf of anderen zorgen over maken zullen we op een eerlijk en open manier bespreken.
coaching natuur bos, Coaching jongeren