Omgaan met boosheid: 'Behendig boos zijn'

Zelfbeheersing boos kind, Behendig boos zijn

Als kind doe je heel wat nieuwe ervaringen op. Soms kom je in situaties terecht waarin je het moeilijk vindt om te reageren. Iedereen is wel eens boos, maar wat kan je doen als je overspoeld wordt door deze emotie? Reageren met boosheid vergt veel energie en kan jouw relaties met anderen schaden op lange termijn.  Het is een kunst om jouw gedachten, gevoelens en behoeften op een respectvolle, positieve manier te uiten.

We kiezen voor een groepsaanpak waarbij kinderen en jongeren samen met leeftijdsgenoten op zoek gaan naar manieren om te reageren op situaties die boosheid bij hen oproepen. We reiken hen tools aan om op een positieve manier te leren reageren waarbij hun relaties met anderen niet worden geschaad.

 

Voor wie?
 • Lagere schoolkinderen en jongeren uit het secundair onderwijs.
 • Lagere schoolkinderen worden in leeftijdsgroepen verdeeld: 1ste-3e leerjaar en 4e-6e leerjaar.
 • Jongeren uit het secundair worden tevens opgesplitst in het 1ste-3e middelbaar en het 4e-6e middelbaar.
 • Er is geen voorkennis vereist. We werken in kleine groepjes van max. 8 deelnemers per leeftijdsgroep.

Doel
Deze training heeft als doel boosheid onder controle te krijgen en te leren uit ervaringen van leeftijdsgenoten. In zes sessies gaan we proberen om onze boosheid de baas te worden.

Methodieken
In deze training hanteren we de principes van ‘Surfen op emoties’ als leidraad. Deze principes werden door Agaath Koudstaal, Rosanne de Bruin en Nicole Muller ontwikkeld. Aanvullend wisselen we ook af met speelse en actieve oefeningen en wordt er o.a. ook gebruik gemaakt van:
 • concentratie- en ontspanningsoefeningen
 • creatieve oefeningen
 • communicatieve oefeningen
 • ervaringsopdrachten in de buitenlucht
 • huiswerkopdrachten
Praktisch

Er zijn momenteel geen trainingen gepland

 • De training omvat zes sessies van 1,5u
 • Bij aanmelding wordt gevraagd om een intakeformulier in te vullen.
 • Wenselijke, maar vrijblijvende oudersessie vooraf en achteraf: moment individueel te bepalen (excl. kostprijs training)
Bijdrage
De kostprijs van de training bedraagt 158 euro en omvat zes sessies van 1,5u, incl. creatief werkmateriaal, werkboekje en water of thee tijdens de pauze.

Begeleiders
Heidi Wille en Babette Lagast