Deze boeiende en inspirerende dames begeleiden jullie doorheen deze innerlijke reis:

Therapeutische- en procesbegeleiding: Heidi Wille. psychotherapeut (Gestalt), familie- en systeemopsteller, natuurcoach, yogabeoefenaar,…

Ik ben partner/mama in een nieuw samengesteld gezin. Naast de zorg voor onze twee jonge kinderen (twee lagere schoolkinderen) maken de twee op kot studerende dochters van mijn man deel uit van ons gezin. Soms zijn we met 4 in huis, soms met 5 of 6. Deze wisselende dynamieken maken een goede communicatie noodzakelijk en vragen van elk van ons een portie flexibiliteit, geduld en een beetje zottigheid. Die vaak wisselende systemen en verscheidenheid van leeftijden in ons gezin dagen mezelf steeds uit om aan de slag te gaan met wat zich in het hier en nu aandient.

Ik hou van de buitenlucht, om de wind door mijn haar en op mijn huid te voelen… Naast mijn gevulde tijd door werk en gezin helpt mezelf opladen het best in de natuur, me-time, bewegen en dansen, inspirerende babbels,… Ook kijk ik graag naar mensen en ben ik geboeid door wat mensen in eerste instantie uiterlijk laten zien. Persoonlijke verhalen, van welke aard dan ook, intrigeren mij.

Lomi Lomi massage therapie, Team Innerlijke reis
Systeemtheoretische en creatieve begeleiding: Ann Cardinael

De wijze waarop je verbonden bent met jezelf en met de ander uit zich in veer- en daadkracht. Ga even opzij, telkens wanneer je jouw eigen ontwikkeling in de weg staat. Vraag, aanvaard en bied hulp. Kom in jouw leiderschap en doorleef iedere storm.
Dit is de rode draad die zowel mijn professionele als persoonlijke leven kenmerkt.

Ik startte mijn carrière in de hulpverlening bij mensen in thuisloosheid. Van hen leerde ik dat uitsluiting, eenzaamheid en het niet vinden van stabiliteit de ideale mix was om een mens onderuit te halen.
Later deed ik onderzoek naar het levenseinde in de thuiszorg. Daar ontdekte ik de kracht van verbondenheid, zorg en netwerk.
Tot voor kort was ik directeur in een woonzorgcentrum. Hier leerde ik de magie van samenwerken.

Mijn persoonlijk leven is, net als bij iedereen, een uitdagende mix van minder goede en bijzonder goede gebeurtenissen. Doorheen alles is het mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn ondersteunend netwerk die ervoor gezorgd hebben dat ik de schoonheid in iedereen zie, geloof in de goedheid van de mens en dankbaar terug geef daar waar ik kan.
Lomi Lomi massage therapie, Team Innerlijke reis

Begeleiding workshop Keramiek: Vicky Spittael van Vix’ ceramics. Vicky ging naar het kunstonderwijs en proefde verschillende richtingen in de kunstacademie. Gebeten door de klei microbe, begon Spittael thuis verder te experimenteren om zich de verschillende technieken eigen te maken, zowel qua vorm als afwerking. Haar beeldend werk gunt de toeschouwer een blik in haar ziel. De ogenschijnlijk kleurrijke protagonisten maskeren dikwijls een dieperliggend onbehagen.
Meer info over haar werk: www.vixceramics.be

Lomi Lomi massage therapie, Team Innerlijke reis