Training faalangst: 'Ik kan het!'

Faalangst, Ik kan het!

Angst wordt faalangst als hij samengaat met het leveren van prestaties.
Faalangst is iets wel kunnen, maar zo bang zijn voor een slechte prestatie dat het niet lukt. Meestal gebeurt dit als je het moet laten zien aan anderen. Het is een groeiend probleem in een tijd waarin er steeds meer van kinderen/jongeren verwacht wordt.
Kinderen en jongeren met faalangst zijn heel gevoelig voor kritiek. Ze zijn bang om fouten te maken, hebben vaak een negatief zelfbeeld en hebben last van stress. Sommige kinderen en jongeren kunnen  verlamd of in paniek raken door de faalangst. Regelmatig duiken symptomen op zoals hoofdpijn en buikpijn, maar evengoed  (gedrags-)problemen om onder de ‘prestatiedruk’ uit te komen.
We kiezen voor een groepsaanpak waarbij de kinderen en jongeren samen met leeftijdsgenoten op zoek gaan naar manieren om te leren omgaan met stressvolle situaties. We geven inzichten in hun faalangst en reiken tools aan om met hun faalangst om te gaan.

Voor wie?
 • Lagere schoolkinderen en jongeren uit het secundair onderwijs.
 • Lagere schoolkinderen worden in leeftijdsgroepen verdeeld: 1ste-3e leerjaar en 4e-6e leerjaar.
 • Jongeren uit het secundair worden tevens opgesplitst in het 1ste-3e middelbaar en het 4e-6e middelbaar.
 • Er is geen voorkennis vereist. We werken in kleine groepjes van max. 8 deelnemers per leeftijdsgroep.
Doel
Deze training heeft als doel faalangst onder controle te krijgen en te leren uit ervaringen van leeftijdsgenoten. In 7 sessies gaan we proberen om onze zenuwen de baas te worden.

Methodieken
In deze training hanteren we de principes van ‘Eerste Hulp Bij Faalangst’ en ‘Lefgasten voor jongeren’ als leidraad. Deze principes werden respectievelijk door Drs. Lahrs, Drs. Rijkée en door Pia Crul ontwikkeld. Aanvullend wisselen we ook af met speelse en actieve oefeningen en wordt er o.a. ook gebruik gemaakt van:
 • concentratie- en ontspanningsoefeningen
 • bewegingsoefeningen
 • beeld- en inzichtsoefeningen
 • communicatieve oefeningen
 • ervaringsopdrachten in de buitenlucht
 • huiswerkopdrachten
Praktisch

Er zijn momenteel geen trainingen gepland

 • De training omvat 7 sessies van 1,5u
 • Bij aanmelding wordt gevraagd om een intakeformulier in te vullen.
 • Wenselijke, maar vrijblijvende oudersessie achteraf: moment individueel te bepalen (excl. kostprijs training)
Bijdrage
De kostprijs van de training bedraagt 184,- euro en omvat 7 sessies van 1,5u, incl. creatief werkmateriaal, werkboekje en water of thee tijdens de pauze.

Begeleiders
Heidi Wille en Babette Lagast